USŁUGI


WIERTNICZO-GEOLOGICZNE


Studnie głębinowe

 • przydomowe
 • przemysłowe

Pompy ciepła

Geologia-inżynierska i geotechnika

Oferta Zakładu Wiertniczo-Geologiczny Hydroel

Zakład Wiertniczo-Geologiczny Hydroel świadczy usługi w następujących rodzajach działalności:


Lokalizacja studni – ujęć wód podziemnych:

 • Metodami badań geofizycznych
 • Przy wykorzystaniu map geologicznych i hydrogeologicznych
 • Przy wykorzystaniu map geologicznych

Wykonawstwo:

 • Wiercenia rdzeniowe
 • Wiercenia poszukiwawcze wód podziemnych
 • Pompowania pomiarowe w celu określenia zasobów wód podziemnych
 • Wiercenia inżynieryjne i geotechniczne
 • Wiercenia w zakresie średnic od 100 do 750 mm za pomocą wszystkich dostępnych metod do głębokości 1200 m ppt.:
  • Wiercenie z prawym i lewym obiegiem płuczki
  • Wiercenie na sucho
  • Wiercenie z użyciem młotków wgłębnych na sprężone powietrze
 • Odwierty pod pompy głębinowe
 • Wiercenia otworów obserwacyjnych – piezometrów
 • Likwidacja odwiertów
 • Regeneracja i rekonstrukcja studni głębinowych
 • Pompowania oczyszczające
 • Wiertniczy i geologiczny nadzór inwestorski

Posiadamy uprawnienie do wykonywania wierceń głębszych niż 500 m ppt. a także odwiertów w obrębie obszarów górniczych.


Usługi geologiczno-inżynierskie:

 • Wiercenia geologiczno-inżynierskie
 • Wydawanie opinii geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich
 • Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Prace dokumentacyjne i projektowe:

 • Przygotowanie prac geologicznych i dokumentacji geologicznej w zakresie:
  1. Poszukiwania oraz rozpoznawania zasobów wód podziemnych
  2. Wykonywania studni głębinowych – ujęć wód podziemnych
  3. Określania warunków hydrogeologicznych dla:
   • Ustanawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych
   • Projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi
   • Magazynowania i składowania na powierzchni lub górotworze substancji oraz odpadów (wysypiska)
   • Projektowania inwestycji grożących zanieczyszczeniem wód podziemnych (np. stacji paliw)
 • Operaty wodno prawne
  • Pobór wód podziemnych
  • Wiercenie studni głębinowych
 • Plany ruchu zakładów górniczych

Usługi kanalizacyjne oraz wodociągowe

 • Montaż pomp
 • Sterowanie pomp
 • Kanalizacje
 • Wodociągi
 • Stacje uzdatniania wody

Nasza firma dysponuje specjalistycznym sprzętem do wykonywania odwiertów i pomiarów geologicznych i hydrogeologicznych. Posiadamy 7 urządzeń wiertniczych, beczkowozy, a także samochody dostawcze.


Usługi Zakładu Wiertniczo-Geologicznego Hydroel skierowane są do szerokiej gamy odbiorców:

 • Klientów indywidualnych
 • Przedsiębiorstw
 • Ośrodków wypoczynkowych, hoteli i pensjonatów
 • Gmin
 • Placówek edukacyjnych – szkół i przedszkoli
 • Rolnictwa
 • Obiektów sakralnych
 • I wielu innych

Designed by: Lanmax